Het ontstaan van LOTUS®:

In 1963 opgericht door "Het Oranje Kruis".
Op 1 maart 1975 werd de organisatie LOTUS® opgericht met als doel:
- Het contact en de samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen.        
- De eenheid in optreden te bevorderen.
- de kennis en vaardigheden op peil te houden en verder te ontwikkelen.
- Mee te werken aan de opleiding voor de LOTUS®-aantekening.
- Medewerking te verlenen aan EHBO-cursussen, examens, oefeningen enz.

In 2005 is de "organisatie LOTUS®" zelfstandig geworden.

Onze doelstelling:

- Het zoveel mogelijk betrekken van LOTUS® bij opleiding en oefening van de eerste hulp
- Zorgdragen voor het benodigd aantal competente LOTUS® slachtoffers
- Het contact en de samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen
- Zorgdragen voor de toegankelijkheid van LOTUS®, d.w.z. dat iedereen weet wat LOTUS® is en dat iedereen weet wat LOTUS® doet
- D.m.v. het uitbeelden van slachtoffers en ziektebeelden, het positief beïnvloeden van de kwaliteit van de opleiding en uitvoering van de Eerste Hulp

Waarvoor inzetbaar:

Diverse instanties in Nederland maken gebruik van onze diensten, immers een zo goed mogelijk opgeleide eerste hulpverlener zal beter presteren in de praktijk.
- EHBO verenigingen
- Bedrijfs hulpverleningsdiensten
- Arbo diensten
- Rode Kruis afdelingen
- Brandweer
- Politie
- Ambulance diensten
- GGD
- Diverse onderwijs instanties

Ook kunt u ons tegenkomen bij kleinere en grote oefeningen, waarbij de diverse instanties/diensten hun samenwerking en kennis van eerste hulpverlening kunnen oefenen.